Samandağ-Çevlik05/10/2012

Samandağ ilçesine 9 km uzaklıkta Çevlik beldesinde, Musa Dağı’nın eteklerine kurulmuş antik şehirdir. Şehir Selevkos Nikator I tarafından kurulmuşsa da, bu bölgede Paleolitik çağa tarihlenen mağara yerleşimleri vardır. Helenistik çağda bu şehrin kurulmasındaki en önemli neden Akdeniz’e egemen olma isteğidir.

Şehir; aşağı şehir (Liman-Çarşı) ve yukarı şehir (Akrapol) olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Yukarı şehir malikâneler, mabetler ve resmi binalardan oluşmakta, aşağı şehir ise liman ve çevresini kapsamaktadır.

Facebook Yorumları